Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Řešení problému rostoucích cen potravin - Pokyny k opatřením EU