SPRAWOZDANIE KOMISJI Łotwa Sprawozdanie sporządzone na podstawie art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej