ZPRÁVA KOMISE Lotyšsko Zpráva vypracovaná v souladu s čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie