TITJUR Komise v. Německo Stanovisko generálního advokáta - Geelhoed - 24 června 2004. # Komise Evropských společenství proti Spolkové republice Německo. # Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 92/50/EHS - Veřejné zakázky - Služby přepravy odpadů - Řízení bez předchozího zveřejnění vyhlášení zakázky - Smlouva uzavřená zadavatelem v rámci hospodářské činnosti, která podléhá soutěži - Smlouva uzavřená zadavatelem za účelem umožnění podání nabídky v řízení o zadávání zakázek - Doložení způsobilosti poskytovatele služeb - Možnost dovolávat se způsobilosti třetích osob - Subdodávky - Důsledky rozsudku vyslovujícího nesplnění povinnosti. # Věc C-126/03.