Pozměněný seznam odborníků jmenovaných za členy vědeckých výborů