Pracovní dokument útvarů Komise - Doprovodný dokument ke sdělení komise Akční plán pro energetickou účinnost: využití potenciálu Shrnutí zprávy o posouzení dopadu {KOM(2006)545 v konečném znění} {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174}