Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9279 – EPH / Uniper France). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE.)