Písemný dotaz E-0932/09 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisi. Nezaměstnanost v EU