Písemný dotaz P-4564/06 Syed Kamall (PPE-DE) Komisi. Dotace pro tabák