Rezumatul Deciziei Comisiei din 4 mai 2017 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 54 din Acordul privind SEE (Cazul AT.40153 – Clauze de tip CNF în domeniul cărților electronice și aspecte conexe) [notificată cu numărul C(2017) 2876]