Komisijas lēmuma kopsavilkums (2017. gada 4. maijs) par lietas izskatīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta AT.40153 – LLR piemērošana e-grāmatām un saistīti jautājumi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2876)