2017 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (byla AT.40153 – didžiausio palankumo statuso suteikimo e. knygoms sąlygos ir susiję klausimai) (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 2876)