Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 4 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.40153 – sähkökirjojen jakelusopimuksiin sisältyvät suosituimmuuslausekkeet ja niihin liittyvät seikat) (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2876)