Kokkuvõte komisjoni otsusest, 4. mai 2017, milles käsitletakse euroopa liidu toimimise lepingu artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 kohast menetlust (juhtum AT.40153 – E-raamatute enamsoodustusrežiim ja muud küsimused) (teatavaks tehtud numbri C(2017) 2876 all)