Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2017, týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 54 dohody o EHP (Věc AT.40153 — DNV týkající se elektronických knih a související záležitosti) (oznámeno pod číslem C(2017) 2876)