Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XVII - PRŮMYSL#Článek 173(bývalý článek 157 Smlouvy o ES)