Věc T-600/16: Usnesení Tribunálu ze dne 17. dubna 2019 — Bandilla a další v. EIB