Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9125 – Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) (Text s významem pro EHP.)