Písemný dotaz E-1187/06 Roberta Angelilli (UEN) Komisi. Město Siena: aktualizované informace o využívání finančních prostředků z programu Daphne