Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ#Kapitola 1 - Celní unie#Článek 30(bývalý článek 25 Smlouvy o ES)