Nariadenie Komisie (ES) č. 1826/2006 z  12. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso