Verordening (EG) nr. 1826/2006 van de Commissie van 12 december 2006 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee