Nařízení Komise (ES) č. 221/2006 ze dne 8. února 2006 , kterým se podle nařízení (ES) č. 169/2006 stanoví koeficient snížení, uvedený v nařízení (ES) č. 2375/2002, který se použije v rámci celní podkvóty III pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní