Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA#Kapitola 1 - Hospodářská politika#Článek 120(bývalý článek 98 Smlouvy o ES)