Rettifika tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Ottubru 2019 dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 351 tas-17 ta’ Ottubru 2019)2019/C 358/11