Písemný dotaz E-2388/07 Paul Rübig (PPE-DE) Komisi. Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2007 o daňových režimech ve švýcarských kantonech