Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3944 – Behr/Hella/JV) Text s významem pro EHP