Písemný dotaz E-3259/05 Chris Davies (ALDE) Komisi. Rámcová směrnice o vodě