Nařízení Komise (ES) č. 990/2006 ze dne 30. června 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států