Písemný dotaz E-0170/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisi. Žaloby ohledně spolufinancovaných rozvojových projektů