Písemný dotaz E-2111/06 Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Komisi. Situace ve věznicích v Bývalé jugoslávské republice Makedonii