Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų Komitetui - Dėl veiksmingesnio MTTP mokesčių paskatų naudojimo {SEC(2006)1515}