Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-10 ta’ April 2019.