2005/659/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2005 o finančním příspěvku Společenství v rámci očkování proti katarální horečce ovcí ve Francii v roce 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 3445)