Vec T-734/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — Sumitomo Chemical a Tenka Best/Komisia („Predbežné opatrenie — Biocídne výrobky — Účinná látka empentrín — Zamietnutie schválenia — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)