Generální ředitelství pro informační společnost a média – Vyhlášení výběrového řízení na místo zástupce generálního ředitele (třída AD15) KOM/2006/10035