Věc T-108/07 a 354/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2013 — Spira v. Komise ( „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody a zneužití dominantního postavení — Trh se surovými diamanty — Distribuční systém SOC — Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti — Nedostatek zájmu Společenství — Procesní práva stěžovatele — Přístup k dokumentům — Povinnosti při zkoumání stížnosti — Účinky vyloučení z trhu — Zjevně nesprávné posouzení“ )