Rozhodnutí Komise ze dne 22/08/2006 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.4324 - BLACKSTONE / TRAVELPORT) podle nařízení Rady (EHS) č. /2004 (Pouze anglické znění je závazné)