Vec C-425/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. marca 2021 – Európska komisia/Talianska republika, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia (Odvolanie – Štátna pomoc – Zásah súkromnoprávneho medzibankového konzorcia v prospech jedného z jeho členov – Povolenie zásahu centrálnou bankou členského štátu – Pojem „štátna pomoc“ – Pripísateľnosť štátu – Štátne prostriedky – Nepriame dôkazy umožňujúce dospieť k záveru o pripísateľnosti opatrenia – Skreslenie skutkových a právnych okolností – Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom)