Písemný dotaz E-5529/07 Jim Higgins (PPE-DE) Komisi. Transmastné kyseliny