Věc T-10/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. června 2006 – Girardot v. Komise ( Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Protiprávní odmítnutí kandidatury — Zrušení — Nastolení situace před stavem protiprávnosti — Spravedlivá finanční náhrada — Ztráta příležitosti zastávat zaměstnání — Ohodnocení ex aequo et bono )