Kirjalik küsimus E-011081/10 Niki Tzavela (EFD) komisjonile. Kreeka haridussüsteem