Zadeva C-93/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. novembra 2018 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države – Državne pomoči – Pomoči, ki so bile razglašene za nezakonite in nezdružljive z notranjim trgom – Obveznost zagotovitve vračila – Sodba Sodišča, s katero je ugotovljena neizpolnitev obveznosti – Podjetje, ki opravlja tako civilne kot vojaške dejavnosti – Neizvršitev – Bistveni interesi varnosti države članice – Člen 346(1)(b) PDEU – Finančne sankcije – Denarna kazen – Pavšalni znesek – Zmožnost plačila – Faktor „n“ – Dejavniki, na katerih temelji presoja zmožnosti plačila – Bruto domači proizvod – Ponderiranje glasov držav članic v Svetu Evropske unije – Novo pravilo glasovanja v Svetu)