Kohtuasi T-186/11: Üldkohtu 7. märtsi 2013 . aasta otsus — Schönberger versus Parlament (Tühistamishagi — Õigus esitada petitsioone — Euroopa Parlamendile esitatud petitsioon — Vastuvõetavaks tunnistatud petitsioon — Petitsioonimenetluse lõpetav otsus — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)