Zadeva C-399/15: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 12. julija 2016 – Vichy Catalán, SA/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Hijos de Rivera, SA (Pritožba — Znamka Evropske unije — Rok za vložitev pritožbe — Nepredvidene okoliščine — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Očitna nedopustnost)