Písemný dotaz E-0941/09 Françoise Castex (PSE) Komisi. Sociální služby obecného zájmu