Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2216 a Comisiei din 22 decembrie 2020 de modificare a anexei I la Decizia 2006/168/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Regatul Unit și anumite dependențe ale Coroanei britanice din lista țărilor terțe autorizate pentru importurile în Uniune de embrioni de bovine (Text cu relevanță pentru SEE)