Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 13. července 2011. Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 13. července 2011.#Řecká republika proti Evropské komisi.#EFRR - Snížení finanční podpory - Operační program spadající pod cíl č. 1 (1994-1999), ‚Přístupnost a silniční tepny' v Řecku - Přenesení vedlejších úkolů Komisí na třetí osoby - Profesní tajemství - Výše finanční opravy - Prostor Komise pro uvážení - Soudní přezkum.#Věc T-81/09.