RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen ved forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande