Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1002 2020 m. liepos 9 d. kuriuo dėl Jungtinių Valstijų kilmės arba Jungtinėse Valstijose perdirbtos uosio medienos įvežimo į Sąjungą reikalavimų nustatoma nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 nukrypti leidžianti nuostata